¸.•**• غـــم تــنـــهـــایـــی•**•.¸

❤تنهـــایـــی همیـــــن اســــت تکــــرار نا منظــــم من بــــی تـــو… بــی آنـــکه بــدانـی برای تو نفـــس میکشـــــم… (◡‿◡✿)

وقتی اومد بای بغلش

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ ٠٠٠ ♥ بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥ نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥ نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ ♥ بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ ♥سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ٠٠٠ ♥ با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ٠٠٠ ♥ میگه ﻋﻀﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﺎ ٠٠٠ ♥ بخندی ﺑﮕﯽ ﺗﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ٠٠٠ ♥ اﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ : ♥ وﺭﻭﺟﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ٠٠٠ ♥ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بزﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ ٠٠٠ ♥ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ ٠٠٠ ♥ یهو ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ ٠٠٠ ♥ ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ٠٠٠ ♥ تو ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ ٠٠٠ ♥ وقتی دستتو محکم میگیره ٠٠٠ ♥ وقتی میخوای باهاش فوتبال نگا کنی ٠٠٠ ♥ بگه ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ٠٠٠ ♥ ﺗﻮﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ ٠٠٠ ♥ لج ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ ٠٠٠!! ??زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠: ??با تمام سختیاش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ، ??به ﺷﺮﻃﯽ اینکه ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ " ﺑﺎﯾــــــــﺪ " باشه ،باشه... :)


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ جمعه 1 خرداد 1394برچسب:, ساعت 22:31 توسط ς੭الهــــــهς੭

تو مال منی...

♡ تــــــــــــو♡ مــــــــــال منـــي عاشق کسی شدم ک با همه فـــــــــــرق داره!كسي که جذبه چشماش دلم و مــــــــــیلرزونـــــه! كسي که  مهربونـــــــــــــه !  كسي که خیلی شیطونــــــــــه كسي که پر تلاشو همیشه روی پای خـــــودشـــــــــــه ! ، من عـــــاشـــــــــق اینم با همه خوبــیـــــا و بدیــــــــاش ! خنده هـــــــاش  نگاهش صداش بهم امـــــــــید زندگی کردن میــــــــــــده ... كسي که نباشه یه لحظه هـــــــــم نمی تونم دووم بــــیارم .. .


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ جمعه 1 خرداد 1394برچسب:, ساعت 22:24 توسط ς੭الهــــــهς੭